Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3)

Rezultati kolokvija iz vježbi ak. godine 2013-14

Posted by Administrator (tisak) on Jun 18 2014 at 11:12 AM
Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3) >>

ocjene iz kolokvija 
1 Bartulica Lea vrlo dobar (4)
2 Lešić Ana vrlo dobar (4)
3 Perica Emilija dobar (3)
4 Zdelar Blanka vrlo dobar (4)
5 Aida Peštelić vrlo dobar (4)
6 Mihajlica Dorijan odličan (5)
7 Mihoković Ivan odličan (5)
8 Sviben Nika vrlo dobar (4)
9 Malnar Lahorka dobar (3)
10 Vinko Ivana odličan (5)

Back