Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3)

Tisak 3 prije ak. g. 05/06

Posted by Administrator (tisak) on Mar 14 2012 at 10:38 AM
Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3) >>

Studenti koji su slušali Tisak 3 prije ak. god. 05/06, kod profesora dr. sc. S. Bolanče, moraju imate kolokvirane vježbe prije izlaska na ispit. Vježbe mogu kolokvirati kod asistentice Irene Bates.

Back