Kolegiji katedre po Bolonjskom programu

Kolegiji Katedre za tisak po bolonjskom programu:

1. Preddiplomski studij:
    •     Tisak 1 - prof. dr. sc. Nikola Mrvac
    •     Upravljanje ofsetnim tiskom - prof. dr. sc. Igor Zjakić
    •     Glavne tiskarske tehnike - prof. dr. sc. Igor Zjakić
    •     Male tiskarske tehnike - doc. dr. sc. Igor Majnarić
    •     Tisak i dizajn - prof. dr. sc. Nikola Mrvac
    •     Quality Management in Printing (na engleskom jeziku) - doc. dr. sc. Igor Zjakić

2. Diplomski studij:
    •     Poslovni i zaštitni tisak - prof. dr. sc. Igor Zjakić
    •     Digitalni tisak - doc. dr. sc. Igor Majnarić
    •     Tehničko uređenje i vođenje naklade - prof. dr. sc. Igor Zjakić
    •     Optimalizacija tiskarskog sustava - prof. dr. sc. Nikola Mrvac
    •     Tisak ambalaže - doc. dr. sc. Irena Bates
    •     Mjeriteljstvo u tisku - doc. dr. sc. Igor Majnarić

3. Doktorski studij:
    •     Napredni tiskarski sustavi - prof. dr. sc. Igor Zjakić
    •     Prezentacija informacija - prof. dr. sc. Nikola Mrvac
    •     Rasterski elementi u tisku - prof. dr. sc. Igor Zjakić