Projekti i suradnja

Osim nastavnim radom, Katedra se bavi i znanstvenim radom. Trenutno su na katedri aktivna dva projekta.

1. Studij tehnoloških čimbenika grafičkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete
Šifra projekta: 128-1281955-1962
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Stanislav Bolančai


2. Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije

Šifra projekta: 128-1281955-1960

Voditelj: Nikola Mrvac

Katedra surađuje sa brojnim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i u inozemstvu - Tekstilno - tehnološki fakultet u Zagrebu, Naravoslovnotehniška fakulteta u Ljubljani, Grafički fakultet u Kiseljaku, te drugim institucijama.