Poslovni i zaštitni tisak

Svrha kolegija Poslovni i zaštitni tisak je da omogući studentima stjecanje znanja iz područja poslovnog i zaštitnog tiska i omogući stjecanje znanja kojima se tehnologijom izrade poslovnog i zaštitnog tiska omogućava realizacija specifičnih grafičkih proizvoda. Kolegijem se obrađuje tematika problema krivotvorenja različitih grafičkih proizvoda, prvenstveno vrijednosnih papira kao i metoda borbe protiv krivotvorenja realiziranjem različitih metoda zaštite.
Ispit se polaže usmeno nakon pozitivno ocjenjenog seminarskog rada.