Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3)

Rezultati kolokvija iz vježbi ak. godine 2013-14
Read More
Sadržaj predmeta
Predmet Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3) daje studentima temeljno znanje o upravljanju kvalitetom ofsetnog tiska... Read More
Seminar
Predaja i kontrola seminarskih radova... Read More
Tisak 3 prije ak. g. 05/06
Studenti koji su slušali Tisak 3 prije ak. god. 05/06... Read More