Mjeriteljstvo u tisku

Svrha kolegija mjeriteljstvo u tisku je da omogući studentima stjecanje znanja iz područja organizacije proizvodnje s prilagođenom mjernom opremom. Kvantitativnim određivanjem vrijednosti nekih mjernih veličina u procesu tiska omogućena je standardizacija koja vodi većoj produktivnosti i kvaliteti. Principi rada kao i konstrukcija mjerne opeme (vage, denzitometri, spektrofotometri, komparatori, termometri, pH metri, konduktometri, higrometri…) kao i specifičnost procesa otiskivanja osim osnovnih SI jedinica, zahtjeva i primjenu specifičnih jedinica.