doc. dr. sc. Irena Bates, dipl. ing.

Životopis

Posted by Administrator (tisak) on Jul 19 2018 at 9:21 AM
doc. dr. sc. Irena Bates, dipl. ing. >>

Diplomirala 2003. godine na Grafičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s temom diplomskog rada „Boje za sitotisak“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesna Kropar-Vančina. Nakon završenog fakulteta zaposlena je u poduzeću "Sun Chemical", svjetskom proizvođaču tiskarskih boja i pigmenata. Upisala je 2006. godine poslijediplomski znanstveni studij na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Od studenog 2006. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za tiskarske procese matičnog fakulteta. Doktorirala je 21. veljače 2013. godine s temom doktorskog rada “Studija specifičnih parametara reprodukcije fleksografskog tiska” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Zjakića. U svibnju 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, te u svibnju 2015. godine izabrana je u zvanje docent. U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti izabrana 6. veljače 2018.


tel: 01 2371 117 (dir), 2371 080 (cent.)
e-mail: irena.bertic@grf.hr; irena.bates@grf.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 10 do 11 h

Back