Sadržaj predmeta

Potrebe poslovnog i zaštitnog tiska. Realizacija tehničko tehnoloških uvjeta za poslovni i zaštitni tisak. Metode tiska listovnih papira, osiguravajućih certifikata, loto listića, putnih karata. Personalizirani kolor tisak. Etiketni tisak. Tisak garancijskih naljepnica. Tisak reklamnih grafičkih proizvoda. Tisak kataloga, brošura, plakata. Tisak proizvoda za poslovanje. Vrste strojeva u poslovnom tisku. Tisak beskonačnih obrazaca. Načini prijenosa informacije na kopirne tiskarske materijale. Blokada prijenosa informacija. Tehnologije tiska velikih formata. Primjena. Prirasti rastertonskih vrijednosti u poslovnom tisku. Tehničko tehnološka ograničenja kvalitete tiska. Načini i metode kontrole kvalitete poslovnog tiska. Standardizacija tiskarskog sustava različitih reklamnih i poslovnih tiskarskih zahtjeva. Tisak na samokopirajućim materijalima iz arka. Mogućnosti i primjena obostranog tiska na samokompirajućim materijalima. Plošni tisak na PVC-u. Formati tiska. Tolerancije i ograničenja obojenja. Mogućnosti tiska iz kotura. Ograničenja kvalitete poslovnog tiska iz kotura. Fiksirani i varijabilni formati tiska. Grupe proizvoda ovisne o formatu tiska. Hibridne tehnike poslovnog tiska. Digitalni tisak u poslovnom tisku. Indirektni suhi ofsetni tisak u primjeni poslovnog tiska. Mogućnost reprodukcije. Metode kontrole kvalitete tiska kod indirektnog suhog ofseta. Metode zaštitnog tiska. Nivoi zaštitnog tiska. Zaštita materijalima. Tisak optički promjenjivih sredstava. Tiskarske tehnike u zaštitnom tisku. Tisak preljevajućih i nepreljevajućih optički promjenjivih sredstava. Tisak "skrivene" slike. Intaglio tisak. Vodeni znak. Tisak magnetnim bojama. Tisak elektrovodljivim bojama. Tangencijalna rasvjeta. Korelacija osjetljivosti vida i finoće matrice. Tisak luminiscirajućim bojama. Pozitivna metamerija u zaštitnom tisku. Tiskarske metode izazivanja pozitivne metamerije u svrhu zaštite grafičkog proizvoda. Zaštitni tisak kombinacijom linijske strukture i frekventno moduliranog rastera. Sinteza slike i podataka sa podlogom. Negativne pojavnosti koje otežavaju zaštitni tisak. Tisak gioša. Ograničenja tiska kod tiska gioša. Metode kontrole tiska gioša. Optimalizacija reprodukcije kod tiska gioša. Tisak specijalnim bojama. Različita luminiscencija kod različitih kuteva promatranja u tisku luminiscirajućim bojama. Tisak termonestabilnim bojama. Tisak optički promjenjivih boja. Hologrami. Metode aplikacije holograma. Primjena. Tisak slika izrađenih od difrakcijskih rešetaka. Tisak sredstava difrakcione strukture efekata kontinuiranog pokreta s 3D efektom. Supersimultani tisak. Tisak metaliziranih i demetaliziranih elemenata baziranih na promjenjivoj optici. Metode tiska na materijalima sa zaštitnom mikroperforacijom. Tisak na sedefastim zaštitnim materijalima. Tisak poštanskih maraka. Mikrotisak.