Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3)

Sadržaj predmeta

Posted by Administrator (tisak) on May 02 2010 at 11:30 AM
Upravljanje ofsetnim tiskom (Tisak 3) >>

Kolegij daje studentima temeljno teoretsko znanje o eksploataciji tiska u ofsetu i nekim njegovim mogućnostima u zavisnosti o tehnologiji rada stroja. Suvremena elektronika uz pomoć elemenata na otiscima može osigurati visoko kvalitetan i ujednačen ofsetni tisak. Suvremena elektronika uz pomoć elemenata na otiscima može osigurati visoko kvalitetan i ujednačen ofsetni tisak.
U kolegiju se obrađuju principi rasterske reprodukcije u ofsetnom tisku s tehnološkim procesom. Također se obrađuju deformacije rasterskih elemenata kao i nepravilnosti rasterskih elemenata, zatim metode vizualne kontrole kvalitete u tisku bez signalnih i mjernih stripova. Aparativno upravljanje tiskom obavlja se vođenjem tiska uz pomoć signalnih stripova. Također se obrađuju pozitivna i negativna greška, smicanje i dubliranje, balans sivog, dodatni signalni elementi za vizualno vođenje tiska, kontrola i vođenje tiska uz upotrebu mjernih kontrolnih stripova.
U kolegiju se objašnjavaju principi Fogra, GATF i ostalih stripova, te djelovanje na rasterska polja, polja punog tona, polje D, K/S polja, polja ravnoteže te relativni tiskovni kontrast. Objašnjena je i primjena stripova za kontrolu tiska, montaža stripova, kopiranje tiskovnih formi, pretpostavka bojenja, prijenos tonskih vrijednosti, ravnoteža boja, Hartmannov sustav programiranog tiska, kontrolni sustav Felix Brunner, kontrola forme i otiska, gruba i fina rasterska polja, mjerni mikroelementi, stupnjevi obojenosti, rasterska polja s niskom i visokom rastrertonskom vrijednošću, aditivna greška, ISO konturni dijagram kao i kontrolni sustav Gretag.
U kolegiju se također obrađuje utjecaj na tiskovnu krivulju prijenosa rasterskih vrijednosti, dotok bojila, bočni utjecaji kod prijenosa bojila, mogućnosti tiska, daljinsko podešavanje i upravljanje ofsetnim strojem, aparativno očitavanje tiskovnih formi, spektrofotometrijsko i denzitometrijsko vođenje kvalitete tiska, zatim usklađivanje komputerski vođenog tiska sa međunarodnim standardima s mogućnostima ofsetnih tiskarskih strojeva.
Kolegijem se obrađuju i moderni sistemi za upravljanje kvalitetom tiska i grafičkom proizvodnjom, PRINECT; PECOM; OPERA; MaxNet, DoNet i dr. Osim klasičnog upravljanja kvalitetom ofsetnog tiska u kolegiju se obrađuju i sustavi povećanja kvalitete u tisku različitim Hi-Fi procesima (Hexachrome, Opaltone, MaxCYM itd.), zatim upravljanje kvalitetom tiska spotnih boja kao i različiti tehnološki principi lakiranja u tisku kao što je lakiranje na bazi ulja, vododisperzivno lakiranje te UV lakiranje na otiscima tiskanim s klasičnim, UV i hibridnim tiskarskim bojama.

Back