doc. dr. sc. Igor Majnarić

Životopis

Posted by Administrator (tisak) on Jul 17 2018 at 10:35 AM
doc. dr. sc. Igor Majnarić >>

Dr. sc. Igor Majnarić, dipl. ing. rođen je u Rijeci 21. srpnja 1971. godine. Osnovnu školu završio je u Delnicama, a Srednju grafičku školu u Zagrebu. 1990. godine upisao je Višu grafičku školu nakon koje nastavlja studij na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer tehničko-tehnološki, na kojem je diplomirao 1998. godine. Diplomski rad pod naslovom „Izrada ciklograma ofsetnog tiskarskog stroja Heidelberg KOR“ izradio je uz mentorstvo dr. sc. Grozdana Maroševića, red. prof. Iste godine dr. sc. Igor Majnarić zapošljava se na Grafičkom fakultetu kao stručni suradnik na Katedri tisak. Nakon upisa na poslijediplomski studij Grafičkog inženjerstva 2001. stekao je status mlađeg asistenta.

Magistrirao je 19. travnja 2004. u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija. Mentor magistarskog rada pod naslovom „Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge“ bio je dr.sc. Stanislav Bolanča red. prof. Pod vođenjem istog mentora na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izradio je doktorsku disertaciju pod naslovom: "Studija indirektne elektrofotografije”, i istu uspješno obranio 20. travnja 2007. godine. Izbor u zvanje izvanrednog profesora na Katedri za tiskarske procese ostvario je 5. veljače 2018, a izbor znanstvenog suradnika 27. ožujka 2012. Od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2016. obnavlja funkciju Prodekana za nastavu Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok trenutno obavlja dužnost voditelja katedre za Tiskarske procese na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao suradnik sudjelovao je na četri projekta financiranih od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, dva bilateralna hrvatsko-slovenska projekta, te četri znanstvene potpore financirane od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Jedan je od članova organizacijskog i programskog odbora pet međunarodnih savjetovanja: MATRIB, GRID, Tiskarstvo i dizajn, Print Istambul i MTCEH. U sedam znanstveno-stručna časopisa (Acta Graphica, Tekstil, JGED, Tehnical Gazete, Journal of Imaging Science and Technology, Applied Thermal Engineering, Textile Research Journal) je do sada recenziro 16 znanstvenih radova.

Tijekom posljednjih 6 godine doc. dr. sc. Igor Majnarić je boravio na sedam kraća znanstveno-stručna usavršavanja u skolopu kojih je održavao prigodna predavanja (Erasmus: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave 12. 03. 2012; Brno University of Technology, Faculty of Chemistry 09. 03. 2013; Internacijonalizacija Univerze v Ljubljani: vanjski predavač, 24. 02. 2014; CEPPUS program: gostujući predavač na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 21. 04. 2014; Međunarodna mobilnost: Tehnološki fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2. 11. 2015.; CEPPUS program: Obuda University Budapest, Rejto Sandor Faculty of Light Industry engineering 26. 06. 2016.; ERASMUS+ program: Stuttgart Media University, Hochschule der Medien 24. 04. 2017.). Na međunarodnom simpoziju MATRIB 2014 održao je pozvano predavanje na temu: Inkjet printing and possibility coating on various materials.

Kao rezultat znanstvenih istraživanja do sada je objavio ukupno 71 znanstvena rada: od toga 12 znanstvena rada koji se citiraju u CC i SCI bazama podataka, 4 znanstveni rad u sekundarnim bazama podataka i 55 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Također je objavio 23 stručnih radova (6 poglavlja u knjizi, 7 stručnih članaka u časopisima, te 10 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama). Autor je i sveučilišnog i udžbenika Osnove digitalnog tiska. Član je panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natjecaje Hrvatske zaklade za znanost u ak. god 2015/2016. (Panel TZ-P3), te je ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije - Ekspert za područje ispitivanja tonera za pisače po normama ISO/IEC 19752: 2017 i ISO/IEC 19798:2017.

 

Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nostelj je nastave sljedećih kolegija: Male tiskarske tehnike (6. sem. Prediplomski studij), Digitalni tisak (1. Semester diplomski studij), Mjeriteljstvo u tisku (3. semestar diplomski studij), Upravljanje kvalitetom (1. Semester posljediplomskog studija). Također nositelj je kolegija Suvremeni digitalni tisak (4. semester posljediplomskog studija) koji se izvodi na doktorskom studiju Tekstilno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Do sada je doc. dr. sc. Igor Majnarić sudjelovao na nizu stručnih edukacija te ovladava vještinama rada sa brojnim tiskarskim tehnologijama (proizvođači: HP Indigo, Xerox, Heidelberg, Canona, Epson, Roland i Kodaka). U stručnu aktivnost pristupnika može se ubrojati i i njegova aktivnost u Hrvatskom zavodu za norme, pri čemu je trenutni predsjednik tehničkog odbora TO 130 (Grafička tehnologija) i član tehničkog odbora TO 6 (Papir, karton i pulpe). Od 2009. obnaša funkciju ADE-a (Apple Distinguished Educator) s ciljem implementacije Apple računala u edukaciji studenata na visokoškolskim ustanovama. 

Dr. sc. Igor Majnarić, dipl. ing. rođen je u Rijeci 21. srpnja 1971. godine. Osnovnu školu završio je u Delnicama, a Srednju grafičku školu u Zagrebu. 1990. godine upisao je Višu grafičku školu nakon koje nastavlja studij na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer tehničko-tehnološki, na kojem je diplomirao 1998. godine. Diplomski rad pod naslovom „Izrada ciklograma ofsetnog tiskarskog stroja Heidelberg KOR“ izradio je uz mentorstvo dr. sc. Grozdana Maroševića, red. prof. Iste godine dr. sc. Igor Majnarić zapošljava se na Grafičkom fakultetu kao stručni suradnik na Katedri tisak. Nakon upisa na poslijediplomski studij Grafičkog inženjerstva 2001. stekao je status mlađeg asistenta.

Magistrirao je 19. travnja 2004. u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija. Mentor magistarskog rada pod naslovom „Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge“ bio je dr.sc. Stanislav Bolanča red. prof. Pod vođenjem istog mentora na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izradio je doktorsku disertaciju pod naslovom: "Studija indirektne elektrofotografije”, i istu uspješno obranio 20. travnja 2007. godine. Izbor u zvanje izvanrednog profesora na Katedri za tiskarske procese ostvario je 5. veljače 2018, a izbor znanstvenog suradnika 27. ožujka 2012. Od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2016. obnavlja funkciju Prodekana za nastavu Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok trenutno obavlja dužnost voditelja katedre za Tiskarske procese na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao suradnik sudjelovao je na četri projekta financiranih od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, dva bilateralna hrvatsko-slovenska projekta, te četri znanstvene potpore financirane od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Jedan je od članova organizacijskog i programskog odbora pet međunarodnih savjetovanja: MATRIB, GRID, Tiskarstvo i dizajn, Print Istambul i MTCEH. U sedam znanstveno-stručna časopisa (Acta Graphica, Tekstil, JGED, Tehnical Gazete, Journal of Imaging Science and Technology, Applied Thermal Engineering, Textile Research Journal) je do sada recenziro 16 znanstvenih radova.

Tijekom posljednjih 6 godine doc. dr. sc. Igor Majnarić je boravio na sedam kraća znanstveno-stručna usavršavanja u skolopu kojih je održavao prigodna predavanja (Erasmus: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave 12. 03. 2012; Brno University of Technology, Faculty of Chemistry 09. 03. 2013; Internacijonalizacija Univerze v Ljubljani: vanjski predavač, 24. 02. 2014; CEPPUS program: gostujući predavač na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 21. 04. 2014; Međunarodna mobilnost: Tehnološki fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2. 11. 2015.; CEPPUS program: Obuda University Budapest, Rejto Sandor Faculty of Light Industry engineering 26. 06. 2016.; ERASMUS+ program: Stuttgart Media University, Hochschule der Medien 24. 04. 2017.). Na međunarodnom simpoziju MATRIB 2014 održao je pozvano predavanje na temu: Inkjet printing and possibility coating on various materials.

Kao rezultat znanstvenih istraživanja do sada je objavio ukupno 71 znanstvena rada: od toga 12 znanstvena rada koji se citiraju u CC i SCI bazama podataka, 4 znanstveni rad u sekundarnim bazama podataka i 55 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Također je objavio 23 stručnih radova (6 poglavlja u knjizi, 7 stručnih članaka u časopisima, te 10 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama). Autor je i sveučilišnog i udžbenika Osnove digitalnog tiska. Član je panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natjecaje Hrvatske zaklade za znanost u ak. god 2015/2016. (Panel TZ-P3), te je ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije - Ekspert za područje ispitivanja tonera za pisače po normama ISO/IEC 19752: 2017 i ISO/IEC 19798:2017.

 

Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nostelj je nastave sljedećih kolegija: Male tiskarske tehnike (6. sem. Prediplomski studij), Digitalni tisak (1. Semester diplomski studij), Mjeriteljstvo u tisku (3. semestar diplomski studij), Upravljanje kvalitetom (1. Semester posljediplomskog studija). Također nositelj je kolegija Suvremeni digitalni tisak (4. semester posljediplomskog studija) koji se izvodi na doktorskom studiju Tekstilno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Do sada je doc. dr. sc. Igor Majnarić sudjelovao na nizu stručnih edukacija te ovladava vještinama rada sa brojnim tiskarskim tehnologijama (proizvođači: HP Indigo, Xerox, Heidelberg, Canona, Epson, Roland i Kodaka). U stručnu aktivnost pristupnika može se ubrojati i i njegova aktivnost u Hrvatskom zavodu za norme, pri čemu je trenutni predsjednik tehničkog odbora TO 130 (Grafička tehnologija) i član tehničkog odbora TO 6 (Papir, karton i pulpe). Od 2009. obnaša funkciju ADE-a (Apple Distinguished Educator) s ciljem implementacije Apple računala u edukaciji studenata na visokoškolskim ustanovama.

 


tel:
01 2371 231, 2371 257 (dir), 2371 080 (cent.)
e-mail: majnaric@grf.hr
konzultacije: utorkom od 12 do 14 h

Back