doc. dr. sc. Igor Majnarić

Životopis

Posted by Administrator (tisak) on Feb 13 2008 at 11:05 AM
doc. dr. sc. Igor Majnarić >>

dr. sc. Igor Majnarić upisao Višu grafičku školu 1990/91. godine. Istu završio 1995. godine. Po završetku više stručne spreme, nastavlja studij koji završava 1998. Iste godine se zapošljava kao stručni suradnik na Katedri tiska. Magistar Grafičke tehnologije postaje 2004. godine. Doktorirao 20. travnja 2007. u znanstvenom polju grafička tehnologija.

tel:
01 2371 231, 2371 257 (dir), 2371 080 (cent.)
e-mail: majnaric@grf.hr
konzultacije: utorkom od 12 do 14 h

Back