Sadržaj predmeta

Kvantitativnim određivanjem vrijednosti nekih mjernih veličina u procesu tiska omogućena je standardizacija koja vodi većoj produktivnosti i kvaliteti. Tijekom osnovne grafičke proizvodnje mnogi čimbenici utjeću na formiranje konačnog otiska. Znatno, ulazni materijali (tiskovne podloge, bojila, tekućina za vlaženje….) tiskarski strojevi (konstrukcija, strojna izrada, vibracije…) i radni okoliš (temperatura, vlažnost zraka…).Tijekom pripreme tiskarskih strojeva, kao i u procesu upravljanja brojni mjerni uređaji instrumenti koriste se samostalno, ali i kao sastavni djelovi tiskarskog stroja. Pojednostavljeno rečeno to su periferne tiskovne jedinice, te kao takve direktno služe  za vođenje, motrenje i kontrolu tiskarskog procesa. Većina mjernih  metode su definirane standardima za grafičku industriju te će najvažniji biti i prezentirani.
Rad osoblja koje vode i organiziraju osnovnu proizvodnju ne zamisliv je bez prilagođene mjerne opreme. Principi rada kao i konstrukcija mjerne opeme (vage, denzitometri, spektrofotometri, komparatori, termometri, pH metri, konduktometri, higrometri…) detaljno će biti obrađeni. Korištene mjerne veličine definirane su međunarodnim SI jedinicama (Systeme International Units). Specifičnost procesa otiskivanja osim osnovnih SI jedinica, zahtjeva i primjenu specifičnih jedinica. To su: mehaničke, optičke, elektrotehničke, tiskarske i informatičke SI jedinice. Dvadeset četiri takve jedinice direktno su primjenjene u tehnologiji otiskivanja (napetost role, tvrdoća navlaka, gramatura, kontrast, temperatura boje….) te će biti i detaljno definirane.