Literatura

Popis literature potrebne za studij
1. I. Zjakić, Tehničko uređivanje u procesu izrade knjige, HSN, 2013.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
1. I. Zjakić, Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, HSN, Zagreb, 2007.
2. J. V. White, Editing by Design: For Designers, Art Directors and Editors-The Classic Guide to Winning Readers, Allworth Press, New York, 2003.
3. H. M. Fenton, F. J. Romano, On Demand printing, GATF, Pittsburgh, 1999.