Redosljed predavanja

1. Definiranje poslova u kontaktu s naručiteljem, zakonitosti likovno-grafičkog uredništva u ovisnosti o zahtjevim naručitelja.

2. Od kud krenuti kada se dobije rukopis. Karakteristike rukopisa,  format tiskarskog stroja, tehnika i tehnologija tiska kao parametri definiranja opsega i formata grafičkog proizvoda kod prvog izdanja. Da li treba prilagoditi dizajn tehnici. Kako usmjeriti dizajn da proizvod bude jeftin.

3. Specifičnosti pri uređivanju knjiga. Vođenje naklade u ovisnosti o odabranom sustavu boja u tisku. Određivanje karakteristika i odabir ilustracija.

4. Naručivanje i odabir ilustracija prema skicama ili idejama naručitelja.

5. Odobravanje od strane autora. Odobreno rješenje. Kontroliranje ilustracija. Izrada korekcija prema probnom otisku. Odabir optimalne tehnike i tehnologije probnog tiska te poslovi prilikom uhodavanja tiska i izrade proizvoda.

6. Odabir faza pri izradi grafičkog proizvoda prema zahtjevima naručitelja, idejnom dizajnu grafičkog proizvoda, odabranoj tehnici i tehnologiji tiska.

7. Utjecaj željenih karakteristika grafičkog proizvoda na odabir tiskovne podloge i odabir tiskovne podloge. Odabir broja boja u tisku. Karakteristike pri tehničkom uređivanju i vođenju novina i časopisa. Specifičnosti pri vođenju naklade u tisku kalendara, razglednica, kataloga, digitalnog tiska itd. Definiranje parametara tvrdog i mekog uveza u ovisnosti o cjelokupnoj proizvodnji.  Definiranje tiskovnog arka obzirom na debljinu hrpta, šivanja i klamanja.

8. Definiranje karakteristika predlista, korica (ISBN, ISSN broj) i dodataka (prilozi, ovitak i sl.). 

9. Problemi proizvodnje prilikom uveza naklade kod tiska iz arka, revijalnog i novinskog tiska.

10. Određivanje parametara i zakonitosti za poslove štancanja, biganja, savijanja i sl.

11. Definiranje proizvodnje kod ofsetnog tiska iz arka i revijalnog tiska. Određivanje cijene rada, materijala i fiksnih troškova proizvodnje.

12. Izrada narudžbenice i popratne dokumentacije.

13. Izrada kalkulativnog i tehničkog lista.

14. Definiranje cijene proizvoda.

15. Kontrola izrade proizvoda.