Sadržaj predmeta

Kolegij upoznaje studente s elementarnim zakonitostima tehničkog uređenja i vođenja grafičke proizvodnje. Definiraju se poslovi u kontaktu s naručiteljem, zakonitosti likovno-grafičkog uredništva u ovisnosti o zahtjevim naručitelja. Karakteristike rukopisa,  format tiskarskog stroja, tehnika i tehnologija tiska kao parametri definiranja opsega i formata grafičkog proizvoda kod prvog izdanja. Specifičnosti pri uređivanju knjiga. Vođenje naklade u ovisnosti o odabranom sustavu boja u tisku. Određivanje karakteristika i odabir ilustracija. Naručivanje i odabir ilustracija prema skicama ili idejama naručitelja. Odobravanje od strane autora. Odobreno rješenje. Kontroliranje ilustracija. Izrada korekcija prema probnom otisku. Odabir optimalne tehnike i tehnologije probnog tiska te poslovi prilikom uhodavanja tiska i izrade proizvoda. Odabir faza pri izradi grafičkog proizvoda prema zahtjevima naručitelja, idejnom dizajnu grafičkog proizvoda, odabranoj tehnici i tehnologiji tiska. Utjecaj željenih karakteristika grafičkog proizvoda na odabir tiskovne podloge i odabir tiskovne podloge. Odabir broja boja u tisku. Karakteristike pri tehničkom uređivanju i vođenju novina i časopisa. Specifičnosti pri vođenju naklade u tisku kalendara, razglednica, kataloga, digitalnog tiska itd. Definiranje parametara tvrdog i mekog uveza u ovisnosti o cjelokupnoj proizvodnji.  Definiranje tiskovnog arka obzirom na debljinu hrpta, šivanja i klamanja. Definiranje karakteristika predlista, korica (ISBN, ISSN broj) i dodataka (prilozi, ovitak i sl.).  Problemi proizvodnje prilikom uveza naklade kod tiska iz arka, revijalnog i novinskog tiska. Određivanje parametara i zakonitosti za poslove štancanja, biganja, savijanja i sl. Definiranje proizvodnje kod ofsetnog tiska iz arka i revijalnog tiska. Određivanje cijene rada, materijala i fiksnih troškova proizvodnje. Izrada narudžbenice i popratne dokumentacije. Izrada kalkulativnog i tehničkog lista. Definiranje cijene proizvoda. Kontrola kvalitete proizvoda.